PCB-sanering runtom Nacka i Stockholm


PCB blev i Sverige förbjudet att använda i nya byggprojekt redan 1978, med krav på att sanering av all PCB i landet skulle ha blivit klar 2016. Så blev det dock inte, utan det finns ännu många byggnader som ej har sanerats. Du som äger en byggnad som uppfördes eller renoverades cirka 1956-1973 som inte sanerats bör därför ta kontakt med oss och våra erfarna experter.

Saneringsfirman från Nacka utför renoveringar och saneringar runt Nacka, Saltsjöbaden, Sickla, Kummelnäs, Saltsjö-Boo, Värmdö, Gustavsberg, Älta i Stockholm

PCB är ett vanligt problem som behöver åtgärdas


PCB – det vill säga polyklorerade bifenyler – är väldigt vanligt förekommande i byggprojekt från cirka 1956-1973, då det användes för dess mjukgörande komponent i flera områden – bland annat förekommer PCB i fogmassor, golvmassor och isolerrutor. Det är skadligt för både människor och natur, och därför måste sanering utföras på byggnader från den här tiden.

Vi erbjuder alltid en gratis offert till dig, ditt företag och din förening


Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet med kringliggande orter och arbetar med inte bara privatpersoner utan också företag och föreningar, så tveka inte att ta kontakt. Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt prisförslag så att du lätt kan passa in projektet i din budget, och du kan använda dig av ROT-avdrag när du anlitar oss till dina projekt.

Kostnadsfritt Offert-förslag
vid uppfartsrenovering


    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress