Mögelsanering runtom Nacka i Stockholm


Mögel- och fuktutredning bör göras så snart som det har upptäckts eller när du har börjat fatta mistankar om att byggnaden har blivit angripen av mögel. Utöver att rent visuellt se angreppet kan du även märka av det om du känner en märklig lukt; om du tror du har ett angrepp bör du direkt ta kontakt med våra experter som också arbetar för att förebygga framtida angrepp.

Saneringsfirman från Nacka utför renoveringar och saneringar runt Nacka, Saltsjöbaden, Sickla, Kummelnäs, Saltsjö-Boo, Värmdö, Gustavsberg, Älta i Stockholm

Kan ge skada på både person och egendom


Mögelangrepp sprider sig lätt om du låter det vara, och skadar lätt organiska material. I illa fall kan det skada exempelvis tak och bärande väggar så pass att de inte längre är stabila och måste bytas ut, något våra duktiga hantverkare hjälper dig med. Mögel kan också leda till allergier och andningsproblem, och därför bör du åtgärda det så snart som möjligt.

Få en offert helt utan kostnad


Vi erbjuder dig så klart alltid ett kostnadsförslag helt gratis, så att du utan att först lägga ut pengar kan passa in projektet i din ekonomi och budgetera. Vi är verksamma i Stockholm med dess kringliggande orter, och hjälper inte bara privatpersoner, utan också företag, föreningar och stiftelser. Du kan också få ROT-avdrag när du anlitar oss.

Kostnadsfritt Offert-förslag
vid uppfartsrenovering


    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress